Faktaboks

Administrasjonssenter
Skjervøy
Fylke
Troms
Innbyggertall
2 804 (2022)
Landareal
465 km²
Høyeste fjell
Store Kågtinden (1230 moh.)
Innbyggernavn
skjervøyværing
Målform
bokmål
Kommunenummer
5542 (tidligere 5427 og 1941)

Kommunevåpen

Kart: Skjervøy kommune i Troms
Skjervøy kommune i Troms fylke.
Kart: Skjervøy kommune i Troms
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
Skjervøy

Utsikt over Skjervøy sentrum og fjorden Kvænangen. Øverst til venstre sees Lopphavet. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Skjervøy er en kommune i Troms fylke. Kommunen ligger i sin helhet på en rekke øyer mellom munningen av fjordene Kvænangen og Lyngen.

De største øyene i kommunen er Arnøya (275,7 kvadratkilometer (km²)), Kågen (84,7 km²), Uløya (77,9 km², hvorav 46,3 km² i Skjervøy), Laukøya (36 km²) og Skjervøya (11,8 km²).

Skjervøy grenser til Karlsøy og Lyngen i fjorden Lyngen i vest, til Loppa kommune i Finnmark ved øya Brynnilen i munningen av Kvænangen i nordøst, til Kvænangen kommune i fjorden av samme navn i øst og til Nordreisa i Maursundet/Rotsundet i sør.

Tettstedet Skjervøy er administrasjonssted i kommunen.

Natur og geologi

Arnøyhøgda, Laukslettinden, Tjuvtinden og Rødhetta

Øyene er svært berglendte med høye topper. Kommunens høyeste punkt finner man på Store Kågtinden, som på Kågen strekker seg 1230 meter over havet. Også Arnøya med Arnøyhøgda (1170 meter over havet) og Uløya med Blåtinden på grensen til Nordreisa på Uløya (1139 meter over havet) har fjell over 1000 meters høyde.

Berggrunnen i hele kommunen hører til den kaledonske foldesonen (se Den kaledonske orogenese) og består for det meste av prekambrisk gneis på vestre del av Arnøya og omdannede skiferbergarter fra kambrosilur (mest fyllitt, glimmerskifer og glimmergneis) ellers i kommunen. I sistnevnte område merkes forekomsten av harde dypbergarter av kaledonsk alder (blant annet gabbro) på Kågen og lengst sørøst på Arnøya. Kommunens høyeste fjell, Store Kågtinden, består av gabbro.

Verneområder

I kommunen finner man Tjuvdalen landskapsvernområde, som har som formål å bevare et naturlandskap med en svært formrik og tydelig kvartærgeologisk lokalitet, og som dokumenterer isens tilbaketrekning ved slutten av siste istid.

Lille Follesøya med Kavringen og områdene i mellom, har et etablert dyrefredningsområde med fokus på vern av sjøfugl. Det er registrert som et viktig hekke- og hvileområde for måker, ærfugl, grågås og vadefugler.

Store Follesøya og Hakstein er etablert som naturreservat i kommunen.

Klima

Folketallsutvikling - Skjervøy

1990 3082
1995 3081
2000 2934
2005 3003
2010 2881
2015 2895
2020 2927
Kilde: SSB

Kommunen har tradisjonelt kystklima, med mild vinter og sval sommer. Værskiftene skjer raskt og hyppig, som er normalt i områder med kystklima.

På Skjervøya er det ikke meteorologisk målestasjon for temperaturer, men tar man utgangspunkt i Trolltinden på Arnøya og Fakken i Kvænangen, så gis det et visst bilde av værforholdene i området.

Årsnedbøren i kommunen er på 1274 millimeter, beregnet i perioden 1988–2021.

Middeltemperaturen i området er på 3,1 °C, beregnet på data fra de to målestasjonene i perioden 2012–2021.

Høyeste målte temperatur de siste årene i kommunen, ble målt på Arnøya i 2016, og viste 20,7 °C. Ved Fakken i nabokommunen ble det i 2014 målt 25,1 °C. Laveste temperatur i kommunen ble også målt på Trolltinden i 2016, da termometeret viste –21,2 °C.

Bosetning

Bosetningen i Skjervøy har vist en sentraliserende utvikling helt siden de første etterkrigsårene, og Skjervøya med kommunesenteret har i dag 87 prosent av kommunens befolkning (2022). Samme år hadde Arnøya ti prosent av befolkningen, Kågen to prosent og de øvrige øyene til sammen én prosent.

Bosetningen på Skjervøya faller sammen med bosetningen i tettstedet Skjervøy, kommunens eneste tettsted. Med 2429 innbyggere i tettstedet gir dette kommunen en tettstedsandel i befolkningen på 87 prosent (2022) mot 73,7 prosent i fylket som helhet.

Skjervøys folketall vokste helt frem til 1980, men gikk deretter noe tilbake. Rundt århundreskiftet stoppet denne nedgangen opp, og kommunen hadde i tiårsperioden 2012–2022 et relativt stabilt folketall mot en årlig vekst på 0,4 prosent for hele fylket.

Kart over Skjervøy kommune
Kart over Skjervøy kommune
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Næringsliv

Fiske og fiskeforedling er sentrale næringer i kommunen, og inkludert de ansatte som jobber i næringsmiddelindustrien (som hovedsakelig er rettet mot fiskemottak og -foredling) utgjør dette rundt 34 prosent av arbeidsplassene i kommunen (2021). Det bringes årlig i land nesten 5000 tonn fisk, mest torsk, til en førstehåndsverdi på 50,6 millioner kroner (2021). Kommunen har flere fiskeforedlingsanlegg, blant annet et stort filetanlegg, og næringsmiddelindustrien sysselsetter i alt 90 prosent av industriens ansatte (2021). Tettstedet Skjervøy er en viktig fiskerihavn og servicesenter for fiskeflåten i Nord-Troms. Ut over dette har kommunen noe tekstil- og verkstedindustri (jern- og metallvareindustri). Det var tidligere skipsverft i kommunen, men dette gikk konkurs i 2010.

Jordbruk er gått tilbake de siste årene, og i 2021 er det ikke registrert ansatte innen jordbruk i kommunen.

Reiseliv og turisme

Turisttrafikken spiller en økende rolle i Skjervøy, og næringen varehandel, overnattings- og serveringsvirksomhet omfatter ti prosent av arbeidsplassene i kommunen (2021).

Det er primært friluftsliv og naturbasert reiseliv som trekker tilreisende til kommunen. I Skjervøy ligger blant annet øyene Kågen og Uløya, som er kjente toppturdestinasjoner både sommer og vinter.

I kommunen kan man blant annet oppleve midnattssol, havfiske og hvalsafari. På Seppalatunet kan man lære mer om den verdenskjente hundekjøreren Leonhard Seppala.

Det er overnattingsmuligheter både i kommunesenteret og på flere av de mindre stedene.

Samferdsel

Skattørsundet bru
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Fra Skjervøya er det broforbindelse til Kågen, med ferjefri fastlandsforbindelse videre gjennom Maursundtunnelen (fylkesvei 866) til E6 ved Langslett i Nordreisa.

Skjervøy har daglige kystruteanløp og jevnlig godsbåtanløp. Kommunen har i tillegg hurtigbåtforbindelse med blant annet Tromsø. Fra Skjervøy er det ferjeforbindelse til Arnøya og Laukøya. Nærmeste flyplass er Sørkjosen lufthavn, Sørkjosen, i nabokommunen Nordreisa.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Maursund Handelssted
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Skjervøy hører til Troms politidistrikt, Nord-Troms og Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Nord-Troms regionråd sammen med Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa og Storfjord.

Skjervøy kommune tilsvarer soknet Skjervøy i Nord-Troms prosti (Nord-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke. Skjervøy kirke er en langkirke i tre fra 1728 og er den eldste trekirken i Nord-Hålogaland bispedømme.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Skjervøy til Senjen og Tromsø fogderi i Tromsø amt.

Delområder og grunnkretser i Skjervøy

For statistiske formål er Skjervøy kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen elleve grunnkretser:

  • Skjervøy: Uløya, Vorterøya, Maursund, Taskeby, Skjervøy nord, Skjervøy sør
  • Arnøya/Laukøya: Laukøya, Lauksletta, Arnøyhamn, Akkarvik, Årviksand

Historikk og kultur

Kronologi - Skjervøy

1728

Skjervøy kirke innvies

1837

Skjervøy kommune opprettes

1896

Polarskuta "Fram" anløper Skjervøy havn

1877

Leonhard Seppala blir født

1943

Arnøytragedien

1971

Skattørsundet bru åpnes

1991

Maursundtunnelen og Kågentunnelen åpnes

Skjervøy ble opprettet som kommune i 1837 ved innføringen av det lokale selvstyret. Fra Skjervøy ble i 1886 Nordreisa utskilt som egen kommune (1057 personer), og i 1890 ble ytterligere et område (32 personer) overført til Nordreisa. Sine nåværende grenser fikk Skjervøy etter kommunereguleringer i 1965 og 1972. Da ble henholdsvis fastlandet på østsiden av Reisafjorden overført til Kvænangen og fastlandet på vestsiden, samt søndre del av Uløya, overført til Nordreisa.

Kommunesenteret Skjervøy er et gammelt handelssted med røtter tilbake til 1500-tallet. Den mest kjente og fargerike av handelsmennene her var dansken Christen Michelsen Heggelund (1625–1694), kalt «Skjervøykongen», som hadde forretningsmetoder som Petter Dass fant det nødvendig å refse i et av sine dikt.

I 1896 seilte Fridtjof Nansens polarskute «Fram» inn til Skjervøy, og dette var første havn etter tre år i polarisen.

Skjervøy var hjemstedet til hundekjøreren Leonhard Seppala (født i Skibotn i 1877, død i Seattle i 1967) som var hovedmannen bak frakten av serum til Nome i Alaska vinteren 1925/1926 der det var brutt ut difteri. Seppala ble i 2000 kåret til «Århundrets hundekjører» av Det internasjonale hundekjørerforbundet.

Under andre verdenskrig ble åtte nordmenn, som fra en observasjonspost i fjellet på yttersiden av Arnøya sendte meldinger om skipstrafikken nordover til allierte styrker, tatt til fange og senere henrettet. Hendelsen skjedde i oktober 1943 og går i dag under navnet Arnøytragedien.

Kirker

Skjervøy kirke fra 1728 er bygget som en mellomting mellom langkirke og korskirke, og med altertavle fra 1664. Kirken er den eldste bevarte trekirken i bispedømmet, og har en kapasitet på inntil 225 personer.

I Arnøyhamn på Arnøya ligger Arnøy kirke, som ble tatt i bruk 4. juni 1978. Kirken er en langkirke i tre, med plass til 250 personer. Arkitekt var Harry Gangvik.

Navn og kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent 1987) har et svart skarvehode mot en sølv bakgrunn; storskarven er vanlig i kommunens fauna.

Navnet kommer av norrønt skerfr, ‘naken fjellgrunn’.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Fugelsøy, Maurits: Skjervøy : et prestegjeld og et herred i Nord-Troms, 1970–1974, to bind
  • Guttormsen, Helge: Med «årvikingene» gjennom tusener av år : møte med Årviksand, Arnøyas nordligste og største fiskevær, [2007], isbn 978-82-303-0893-6
  • Kulturmøter i Nord-Troms : Jubileumsbok for Nord-Troms museum : 1978–2003, 2004, isbn 82-991454-6-5

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg