Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Skjervøy, kommune i Troms fylke, mellom Kvænangen og Lyngen, ligger i sin helhet på øyer. De største øyene er Arnøy (274,8 km2), Kågen (84,7 km2), Uløy (77,9 km2 hvorav 46,3 km2 i Skjervøy), Laukøy (36 km2) og Skjervøy (11,8 km2).

Øyene er berglendte med høye topper, høyest når Arnøyhøgda med 1165 moh. Berggrunnen i hele kommunen hører til den kaledonske foldesonen, mest prekambrisk gneis i vest og skiferbergarter fra kambrosilur, samt dypbergarter av kaledonsk alder i de sentrale og østlige delene.

Kommunens folketall vokste helt frem til 1980, men har senere sunket noe, i tiårsperioden 2001–2011 med 3,7 % mot en vekst på 3,8 % i fylket som helhet. Samtidig er det skjedd en forholdsvis sterk sentralisering til tettstedet og administrasjonssenteret Skjervøy (2324 innb. 2009), hvor knapt 80 % av kommunens befolkning bor.

Fiske og fiskeforedlingsindustri er viktigste næringer i kommunen og sysselsetter mer enn en firedel av yrkesbefolkningen (2001). Det bringes årlig i land ca. 16 000 tonn fisk og reker, mest torsk (2000). Kommunen har flere fiskeforedlingsanlegg, bl.a. en stor rekefabrikk og filetanlegg, og næringsmiddelindustrien sysselsetter i alt 3/4 av industriens ansatte (2004). Tettstedet Skjervøy er en viktig fiskerihavn og servicesenter for fiskeflåten i Nord-Troms. For øvrig fiskeredskapsindustri og verkstedindustri (jern- og metallvareindustri og skipsverft). Med bare 6 bruk på i alt 707 daa betyr jordbruket lite i kommunen.

Fra tettstedet Skjervøy er det broforbindelse til Kågen, med videre fergefri fastlandsforbindelse gjennom Maursundtunnelen (Rv. 864). Skjervøy har daglige hurtigruteanløp og godsbåtanløp samt hurtigbåtforbindelse med bl.a. Tromsø. Fra Skjervøy er det også fergeforbindelse til hhv. Arnøy og Laukøy.

Skjervøy hører til Troms politidistrikt, Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Nord-Troms regionråd sammen med Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa og Storfjord.

Skjervøy kommune tilsvarer soknet Skjervøy i Nord-Troms prosti (Nord-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke. Skjervøy kirke er fra 1728 og den eldste trekirken i Nord-Hålogaland bispedømme.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Skjervøy til Senjen og Tromsø fogderi i Tromsø amt.

For statistiske formål er Skjervøy kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 11 grunnkretser:

  • Skjervøy: Uløya, Vorterøya, Maursund, Taskeby, Skjervøy nord, Skjervøy sør
  • Arnøya/Laukøya: Laukøya, Lauksletta, Arnøyhamn, Akkarvik, Årviksand

Kommunevåpenet (godkjent 1987) har et svart skarvehode mot en sølv bakgrunn; storskarven er vanlig i kommunens fauna.

Navnet kommer av norrønt skerfr, ‘naken fjellgrunn’.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.