Glimmerskifer, metamorf, skifrig bergart som vesentlig består av grove korn av glimmer (muskovitt og/eller biotitt) og kvarts, ofte med en del feltspat, av og til med granat (granat-glimmerskifer), staurolitt og andre mineraler. De fleste glimmerskifere er dannet ved regionalmetamorfose av opprinnelige leirsedimenter. De er vanlige i grunnfjellet og i yngre fjellkjeder, også i Norge. Enkelte glimmerskifere anvendes som takskifer. Jfr. fyllitt.