Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Karlsøy, kommune i Troms, grenser i sør til Tromsø, og i øst til Lyngen og Skjervøy kommuner. Karlsøy ligger i sin helhet på øyer; de største er: Fugløya (21 km2) i nordøst, sør for denne følger Vanna (225 km2) og Karlsøy (8 km2). Vest for Vanna ligger Helgøya (43 km2), Nord-Kvaløy (84 km2) og Grøtøy (18 km2). Dessuten omfatter kommunen i sør storparten av øyene Rebbenesøy (53 km2 i Karlsøy), Ringvassøy (433 km2) og Reinøy (104 km2). Karlsøy fikk sine nåværende grenser 1964 da de tidligere kommunene Helgøy og Karlsøy herred ble slått sammen, samtidig som Karlsøys fastlandsdel ble overført til Lyngen kommune.

Åpne fjorder, nærmest havarmer, skiller de nordligste øyene fra hverandre, trange sund trenger seg mellom de tre sørligste. Alle øyene er meget berglendte med fjelltopper på 500–1000 moh. (Soltindan på Ringvassøy 1051 moh.). Berggrunnen består de fleste steder av grunnfjellsbergarter, særlig granitt, mens Reinøy i hovedsak består av glimmerskifer o.l. fra kambrosilurtiden. Disse bergartene forekommer der kommunen har sitt beste jordbruksland, på Reinøy og Karlsøy. På Ringvassøy ligger Skogsfjordvatnet, 13 km2, som trolig er Norges største innsjø på øy. Lengst nordøst i kommunen ligger Nord-Fugløy naturreservat (fuglelivsfredning) med ca. 43 registrerte fuglearter, bl.a. Nord-Europas største havørn-koloni. På Vanna ligger Skipsfjord landskapsvernområde, og Skogsfjordvassdraget på Ringvassøy er varig vernet mot kraftutbygging.

Folketallet i kommunen har det meste av tiden etter 1950 gått ned, og flere av øyene er nå helt avfolket, bl.a. Helgøya, Nord-Kvaløy, Fugløya og Grøtøy. I tiårsperioden 1994–2004 utgjorde nedgangen 7 %. Bosetningen i dag finnes spredt på den relativt smale strandflaten langs kysten. Flest innbyggere har Vanna og Ringvassøy, sistnevnte med tettstedet og administrasjonssenteret Hansnes (331 innb. 2004).

Næringslivet er basert på primærnæringene, med fiske som den dominerende næringsvei. Det er relativt kort vei til de rike fiskefeltene på Tromsøflaket og Fugløybanken. Fiskeflåten består av et stort antall mindre, åpne fartøy som driver kystfiske etter torsk, samt hyse og sei. I tillegg finnes også flere større fartøy som også driver fiske i fjernere farvann. Industrien består hovedsakelig av fisketilvirkning, og finnes i særlig grad på Vanna. Jordbruket baseres på husdyrhold, i hovedsak sau og en del geit. De fleste gårdsbruk er små og drives som binæring; Karlsøy har laveste gj.sn. bruksstørrelse i Troms.

Hansnes har fergeforbindelse med Reinøy, Karlsøy og Vanna. Fra Mikkelvik nordvest på Ringvassøy går det ferge til Rebbenesøy. Fra Hansnes går Rv. 863 sørvestover til Tromsø via tunnel under Kvalsundet. Vannvåg på Vanna har hurtigbåtforbindelse med Tromsø.

Karlsøy hører til Troms politidistrikt, Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Tromsø-områdets regionråd sammen med Balsfjordog Tromsø.

Karlsøy kommune tilsvarer soknet Karlsøy i Tromsø domprosti (Nord-Hålogaland bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Karlsøy til Senjen og Tromsø fogderi i Tromsø amt.

For statistiske formål er Karlsøy kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 25 grunnkretser:

  • Ringvassøy/Reinøy: Rebbenes, Futjord, Skogsfjord, Skogsfjordvatn, Dåfjord, Grunnfjord, Futnes, Hansnes, Lanes i Langsund, Rakkenes, Stakkvik, Nordeidet, Karlsøy, Helgøy, Kvaløy, Finnkroken
  • Vanna: Torsvåg, Vannareid, Burøysund, Hamre, Lanesøyra, Vannvåg, Nord-Vannvågen, Vannavalen, Skorøy/Slettnes

Kommunen har en rekke fortidsminner, mange av dem fredet, og disse viser at bosettingshistorien går helt tilbake til yngre steinalder (ca. 4000 f.Kr.). Funn etter gårdsdrift allerede på 1300-tallet. På Ringvassøy finnes rester etter sommerboplasser knyttet til flyttsamenes historie på Nordkalotten, bl.a. dyregraver for fangst av villrein. Burøysund bygdemuseum (på Vanna) består av flere gamle hus og naust knyttet til fisket. Krigsminnesmerke fra den annen verdenskrig på vestsiden av Rebbenesøya. På Nord-Kvaløy er det gjort funn av tufter etter en kirke og et fiskevær fra middelalderen. I Hansnes ligger Ringvassøy kirke, arbeidskirke i betong, bygd 1977 og på Helgøya ligger Helgøy kirke, langkirke i tre, bygd 1889.

Kommunevåpenet (godkjent 1980) har et avrevet sølv ørnehode mot en blå bakgrunn; gjenspeiler havørnkolonien i kommunen.

Navnet. Første ledd er mannsnavnet Karl.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.