Tromsøysundet, sund i Tromsø kommune, Troms, skiller Tromsøya fra fastlandet. Skipsleia går gjennom sundet. Sundet krysses av Tromsøbrua (1960) på Rv. 862 og Tromsøysundtunnelen (1994) på E 6.