Orlogsstasjon, betegnelse på Sjøforsvarets havneanlegg med tilhørende administrasjon, verksteder og lagre, f.eks. Haakonsvern orlogsstasjon; også generell betegnelse på flåtestasjon. Mindre stasjoner som kystradarstasjoner og radiostasjoner betegnes Sjøforsvarets stasjon (stedsnavn).