Granodioritt, en dypbergart som vesentlig består av kvarts og feltspat, med mer plagioklas enn kalifeltspat (sammensetning mellom granitt og kvartsdioritt, se magmatiske bergarter). Plagioklasens anortittinnhold skal være mindre enn 50 prosent, ellers kalles bergarten granogabbro. De mørke mineralene er gjerne biotitt og hornblende. Bergarten er ganske utbredt i fjellkjedestrøk (f.eks. oppdalitt i den kaledonske fjellkjede i Norge). Den tilsvarende lavabergart kalles dacitt.