Kjosen, tettsted i Tromsø kommune, Troms, rundt fjordarmen Kjosen som er innerste del av Kaldfjorden på Kvaløya; 382 innbyggere (2018).