Unionen av sosialistiske sovjetrepublikker, dvs. Sovjetunionen. Russisk skrivemåte: CCCP.