stør

Stør (Acipenser sturio) fotografert i et offentlig akvarium.
stør
iStock.
Eldre britisk illustrasjon av stør.
Av /Biodiversity heritage library.
Lisens: CC BY 2.0

Artikkelstart

Stør er en fisk som kan bli opptil fem meter lang, 400 kilo tung og rundt 100 år gammel. Den er en av flere anadrome arter i familien stører. Den er kritisk trua for utryddelse internasjonalt, som følge av nedadgående bestandstilstand.

Faktaboks

Også kjent som
Acipenser sturio

Kommersielt fiske etter stør var viktig fram til tidlig på 1900-tallet. I senere år er det anslått at det kan ha vært en bifangst på ca 200 stør pr år (fanget i garn og bunntrål).

Beskrivelse

Støren har fem rekker av benplater langs ryggen, sidene og buken. Munnen er liten og fremskytbar. Snuten har fire lange føletråder. Halens øvre halefinneflik er forlenget i forhold til den nedre; halen er hetereocerk.

Levevis

Støren gyter i en rekke store elver. Egg og yngel lever i ferskvann og estuarier noen før de vandrer ut i havet. Der lever de på grunt vann i 7–15 år før de vandrer opp i elvene for å gyte for første gang. Atlantisk stør regnes derfor som anadrom, og er avhengig av gode vandringsforhold oppover i vassdrag. Det er påvist at den kan vandre over 1000 kilometer oppover elver fra havet. Den returnerer til havet rett etter gyting.

Næring

Føden er muslinger, krepsdyr, og mindre fisk og en rekke andre bunnlevende virvelløse dyr. Tilsvarende som for flere andre anadrome fiskearter, så spiser den ikke under oppholdet i vassdrag.

Utbredelse

Støren er utbredt i Svartehavet og Middelhavet, og dessuten Atlanterhavet til Finnmark, hvor den nå er svært sjelden. Støren er meget sjelden i norske farvann og er ikke registrert i ferskvann i Norge i moderne tid.

Den vesteuropeiske bestanden er sterkt redusert på grunn av forurensning og av at mange elver er sperret av dammer. Gytebestander finnes nå bare i elvene Ladoga (Russland), Gironde (Frankrike) og Guadalquivir (Spania). Naturlig reproduksjon har vært svært begrenser i senere år, så levende genbank (kultivering) har vært viktig for å unngå utryddelse. Et større internasjonalt restaureringsprosjekt er i gang i Donau, for å reintrodusere atlantisk stør, etter at arten har vært utdødd fra Europas nest største vassdrag i lengre tid.

Kaviar

Rogn fra stør og flere andre størarter er grunnlag for den eksklusive kaviarproduksjon, også omtalt som russisk kaviar.

Trusler

Fysiske barrierer fra dammer, vannkraftanlegg og sluser er sammen med illegalt overfiske ansett som de største truslene mot atlantisk stør. IUCN oppgir at verdens bestand av kjønnsmodne individer kan ha vært nede i bare 20-750 individer.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg