Overføringsnett, elnett, kraftnett; nett av sjø-, jord-, luftkabler og linjer for overføring av elektrisk energi fra kraftstasjonene til forbrukerne. I hvert land finnes en systemansvarlig eller systemoperatør (Transmission System Operator, TSO) som av det offentlige er gitt et sentralt ansvar for å overvåke og balansere kraftforsyningen og overføringsnettet. I Norge er det Statnett SF som har systemansvaret.

Det norske overføringsnettet deles i tre nivåer; nivåer; Sentralnettet , regionalnett og lokalt nett (distribusjonsnett). Sentralnettet består av kraftledninger med 300 eller 420 kV spenning som forbinder produsenter og forbrukere i ulike deler av landet med hverandre. Også overføringskabler til utlandet regnes til sentralnettet. Regionalnettene er bindeledd mellom sentralnettet og distribusjonsnettene og ligger spenningsmessig mellom 33 og 132 kV. Storparten av den kraftintensive industrien og de fleste produksjonsselskapene er knyttet til regional- eller sentralnettet.

I 2016 foreligger det forslag om å organisere strømnettet i to nivåer. Det innebærer at dagens regionalnett vil inngå i distribusjonsnettet, mens sentralnettet vil bli definert som transmisjon. Dette er i tråd med nye EU-regler.

De lokale nettene sørger for distribusjon av kraft til sluttbrukerne. Disse har normalt spenning opp til 22 kV, som transformeres ned til 230 eller 400 V for levering til vanlige strømbrukere.

Bygging og drift av kraftledninger i sentral- og regionalnettet krever konsesjon gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat. I tillegg er landet delt i områder hvor én regional eller lokal netteier er gitt områdekonsesjon. Områdekonsesjonæren har tillatelse til å bygge anlegg for fordeling av elektrisk energi med spenning til og med 22 kV, og har på den annen side plikt til å forsyne alle kunder i sitt konsesjonsområde med elektrisk energi.

Se også samkjøring, kraftutveksling med utlandet.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.