Mikumi National Park, nasjonalpark i Tanzania, 1165 km2. Består av savanne, tresavanne og sumpland. I området er det bestander av bl.a. elefant, flere antilopearter, vortesvin og flodhest.