Oman, monarki i Midtøsten (Den arabiske halvøy). Grenser til De forente arabiske emirater i nordvest, Saudi-Arabia i vest og Jemen i sørvest; maritim grense til Iran på andre siden av Omanbukta.

Landet omfatter også den nordligste delen av Musandamhalvøya, som stikker ut i det strategisk viktige Hormuzstredet. Den sentrale beliggenheten ved Indiske hav så vel som innseilingen til Golfen har bidratt til Omans lange historie som sjøfarts- og handelsnasjon.

Oman ble ikke formelt kolonisert, og etablerte sitt eget imperium, med kontroll blant annet over Zanzibar i Øst-Afrika Oman var blant de første områder som ble islamisert. Landet var lenge delt mellom hovedstaden Muscat med omland og innlandet, hvor det ble opprettet en egen religiøs statsdannelse (imamat).

Etter å ha vært et lukket land har Oman siden 1970-årene, under sultan Qaboos, gjennomgått en omfattende modernisering, muliggjort gjennom inntekter fra eksport av olje. Oman er i hovedsak et ørkenland med begrensede naturressurser, og heller ikke oljeforekomstene er omfattende.

Navnet Oman antas å stamme fra arabiske stammer som innvandret til området fra Uman-regionen i Jemen. Til 1970 var landets navn Muscat og Oman. Offisielt språk er arabisk.

Omans nasjonalsang er Yeh Rabbana ehfidh lana jalalat al-Sultan ('O Gud, beskytt Hans majestet sultanen').

Oman dekker den sørøstlige del av Den arabiske halvøy. Landet omfatter den nordligste del av Musandamhalvøya, en enklave omsluttet av De forente arabiske emirater. I tillegg kommer noen øyer, inklusive Masirah og al-Hallaniyyah. Oman er et ørkenland med en fruktbar kyststripe i nordøst og sørvest.

Kystlandskapet veksler mellom sletteland og fjell, der fjellkjeden al-Hajar dominerer ved kysten; al-Jabal al-Akhdar-massivet i innlandet. Det er liten tilgang på ferskvann, noe som begrenser mulighetene for jordbruk. Avsaltet havvann dekker store deler av vannforbruket.

Oman har lite naturlig vegetasjon, som mest består av gress og busker, samt daddelpalmer i oasene og langs kysten. De fleste av de 56 pattedyrarter er små dyr som spissmus, pinnsvin, flaggermus og rødrev.

Blant større dyr hører arabiagaselle, steinbukk og besoargeit. Store rovdyr som leopard, stripehyene og ørkengaupe er nesten utryddet, men er nå beskyttet. Antilopen arabiaoryx ble nær utryddet, men er gjeninnført. Fuglelivet er rikt; mer enn 470 arter er observert, hvorav 125 hekker. Det er 86 krypdyrarter, hvorav 6 stedegne øgler.

Omans befolkning er i hovedsak arabere, med innslag av persere, balutsjer, indere og afrikanere, som dels innvandret i tidligere tider, dels som gjestearbeidere i nyere tid. Sistnevnte gruppe er relativt sett blitt mindre som følge av en omanisering, og utgjør under halvparten av innbyggerne.

Befolkningen langs kysten er mer heterogen enn den i innlandet, som består av flere arabiske grupper. Etterkommere etter omanere som hadde tilhold på Zanzibar utgjør en egen sosial gruppe. Ca. ¾ av landets innbyggere bor i byer.

Oman ble islamisert tidlig på 600-tallet. Den konservative ibadittiske retningen fikk feste særlig i innlandet. Circa 88 prosent av Omans befolkning er muslimer (om lag 75 prosent tilhører den ibadittiske sekten; 25 prosent er sunni eller sjia). Ved siden av islam er hinduismen den mest utbredte religion i Oman.

Fra å være et lukket og underutviklet land til maktskiftet i 1970 har det omanske samfunnet gjennomgått en rask modernisering. Det er likevel fortsatt et stammebasert samfunn som har beholdt eneveldig styre og gamle tradisjoner.

Når Oman har holdt seg utenfor regionale konflikter, og heller ikke gitt grobunn til radikal islamisme og terrorisme, tilskrives dette det ibadittiske grunnlaget for samfunn og styresett.

Oman er et absolutt monarki, styrt av en sultan. Landet har ingen skrevet forfatning, men sultanen utstedte i 1996 et dekret som slo fast at landet er et arvelig, absolutt monarki – og en arabisk og islamsk stat.

I motsetning til andre Golf-stater er ikke makten knyttet til én familie. Sultanen representerer så vel den lovgivende som utøvende makt, og gir lover gjennom dekreter. Islamsk lov (sharia) er grunnlaget for lovgivningen. Sultanen er også stats-, utenriks- og forsvarsminister, og øverstkommanderende for de væpnede styrker.

Oman har to rådgivende forsamlinger, Majlis as-Shura med 84 seter og Majlis al-Dawlah med 71, der sistnevnte er et form for overhus. Fra 2000 er den første folkevalgt; den andre er utpekt av sultanen. Et uformelt råd, diwan, er et maktsentrum knyttet til hoffet. Valg er avholdt siden 1994; kvinner ble gitt stemmerett i 1997; allmenn stemmerett ble innført fra 2003. Politiske partier er forbudt.

Oman er medlem av FN og de fleste av FNs særorganisasjoner samt Verdensbanken, så vel som de regionale organisasjonene Arabiske liga og Golfrådet.

Oman har en lang og rik historie, med arkeologiske funn fra 8000 år tilbake i tid. Oman var tidlig underlagt persisk og arabisk styre, og den arabiske dominansen ble forsterket med islamiseringen tidlig på 600-tallet. I innlandet ble Ibadi-imamatet, en islamsk statsdannelse, opprettet på 800-tallet. Det bidro til å samle Oman, men førte senere til strid.

Fra tidlig på 1500-tallet og til 1650 var deler av Oman kontrollert av Portugal, før arabiske herskere tok makten, og utvidet sin innflytelse til områder rundt Det indiske hav, inklusive Zanzibar, som ble et sete for den omanske sultan.

Oman ble aldri formelt kolonisert, men gjennom flere avtaler var landet langt på vei underlagt britisk kontroll helt til 1951. Innlandet var selvstyrt til 1954. På 1960-tallet brøt det ut opprør i Dhofar, støttet fra Kina, Sovjetunionen og Sør-Jemen, med forsøk på løsrivelse. Det ble slått ned med militær hjelp fra blant annet Iran og Storbritannia.

I 1970 avsatte Qaboos bin Said sin far, sultan Said bin Taimur, og overtok tronen. Deretter ble, ved hjelp av inntekter fra eksport av olje, en omfattende modernisering igangsatt. Dermed ble det lukkede Oman åpnet mot omverdenen, med en utadrettet og uavhengig, men vestligorientert, utenrikspolitikk. Sultanen er barnløs og kreftsyk, og har ikke offisielt utpekt noen etterfølger.

Oman har har ikke deltatt i militære konflikter i regionen, men har tillatt USA å bruke baser i landet for sin krigføring i Afghanistan og Irak. Det har lykkes Oman å opprettholde gode forbindelser med rivaliserende land, inklusive sine to naboland Saudi-Arabia og Iran. Oman har også hatt en begrenset, og åpenlys, kontakt med Israel.

Oman er et ørkenland, hvor landbruk, tross lite egnede forhold, samt fiske tradisjonelt har vært dominerende næringsvei. Samtidig har handel vært viktig, og Oman har historisk, og fortsatt, flere viktige havner. Fra slutten av 1970-årene har en modernisering av det omanske samfunnet funnet sted, tuftet på utvinning av olje, som har funnet sted fra slutten av 1960-tallet. Sammenlignet med andre land i regionen har Oman relativt beskjedne olje- og gassforekomster, og det er investert i annen virksomhet for å skape nye næringsveier. Lavere oljepriser har i flere, lange perioder rammet landets økonomi, og forsinket bestrebelsene på å utvikle altnerative næringsveier.

Oman har bygd ut en moderne infrastruktur som også tjener som plattform for utvikling av økonomien. Det er investert i industri, blant annet knyttet til landets forekomster av kopper, og det satses på en kontrollert utvikling av turisme. Samtidig spiller landbruk fortsatt en viktig rolle, og Oman er i hovedsak selvforsynt med frukt og grønnsaker, men må for øvrig importere mesteparten av sitt næringsmiddelbehov. Landet står overfor betydelige miljømessige utfordringer, framfor alt mangel på ferskvann og erosjon.

Oman hadde før 1970 knapt tilbud om skolegang. Siden da er et utstrakt utdanningssystem bygd ut, med gratis, men ikke obligatorisk, skolegang fra grunnskole til høyere utdanning. Barneskolen er 6-årig; det samme er den videregående skolen.

I 1986 ble landets første universitet, Sultan Qaboos University, åpnet. I tillegg finnes lærerskoler, tekniske høyskoler, islamske høyskoler og helsefaglige institutter. Vel 80 prosent av befolkningen er lese- og skrivekyndig.

Omans kultur er påvirket både av de arabiske og islamske røttene på Arabiske halvøy og kontakten med andre samfunn ved Indiske hav – og innvandringen derfra – ikke minst swahili-kulturen fra Øst-Afrika.

Landet har samtidig en sjøfartshistorie som har fremmet håndverk, med tradisjoner som fortsatt holdes i hevd. Landet er kjent for sølv- og gullsmedkunst. Elementer fra tradisjonell arkitektur er søkt ivaretatt i nye bygg, og gamle portugisiske fort tilhører kulturarven.

Oman har begrenset samkvem med Norge, med noe handel og en tiltagende turisme. Blant norske selskap engasjert i landet er arkitektkontoret Snøhetta, som står bak oppføringen av et moderne fiskemarked i Muscat. Kongsberg Gruppen inngikk i 2014 avtale om å levere luftvernraketter (NASAMS) til Oman, noe som i 2017 førte til en uvanlig stor eksport til landet.

En del norske borgere arbeider i Oman, særlig i oljesektoren. Norges ambassade i Saudi-Arabia er sideakkreditert til Oman. Oman er representert i Norge ved sin ambassade i Berlin.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.