NGO - ikke-statlig organisasjon

Non-Governmental Organization, NGO, ikke-statlig organisasjon, er en samlebetegnelse på frivillige, ikke-statlige organisasjoner, særlig slike som driver med internasjonal virksomhet, også nærings- og fagorganisasjoner. Det finnes ingen fast definisjon av uttrykket, men det er vanlig å kreve at det skal dreie seg om politisk uavhengige, «non-profit» organisasjoner som ikke er etablert eller styrt av stater og ikke driver med voldelig eller kriminell virksomhet. Mange internasjonale NGOer bygger på individuelle medlemmers ideelle engasjement, for eksempel på området menneskerettigheter eller miljøvern. Andre er sammenslutninger av nasjonale foreninger eller avdelinger.

Faktaboks

Også kjent som
ikke-statlig organisasjon, eventuelt INGO, forkortelse for engelsk, International Non-Governmental Organization

FN-pakten innførte uttrykket «ikke-statlige organisasjoner» som betegnelse på enheter som kan delta i FNs Økonomiske og Sosiale Råd som observatører. Generelt har dette etter hvert ført til en praksis der en NGO, etter søknad, kan få offisiell observatørstatus i mellomstatlige organisasjoner der deres virksomhet er relevant. Dermed får de også mulighet til å sende delegater (uten stemmerett) til internasjonale møter eller konferanser der medlemsstatenes regjeringer tar avgjørelser av betydning for NGOenes arbeid. De bidrar ofte også med spesialkunnskap på sitt område. I diplomatisk sammenheng oppfattes derfor uttrykket NGO vanligvis som organisasjoner med observatørstatus i FN, Europarådet, EU eller andre mellomstatlige organisasjoner. Disse tre store organisasjonene har egne organer for kontakt med NGO ( som FN kaller dem) eller INGO (som Europarådet kaller dem).

I enkelte land har utenlandske frivilligorganisasjoner blitt møtt med mistro og mistenksomhet om sin virksomhet. Ikke alle NGOer har heller vært like omhyggelige med å styre sine aktiviteter etter målsettingen. Internasjonale ikke-statlige organisasjoner (INGOs) har derfor inngått et samarbeid for å styrke sin troverdighet gjennom årlige "ansvarlighetsrapporter" (accountability reports), som forvaltes av et uavhengig, felles organ kalt INGO Charter. Rapportene tar sikte på å skape større klarhet om inntektskilder og arbeidsmåter. De fleste større INGOer, som Amnesty International, Oxfam, Islamic Relief og Transparency International, er med.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg