Flygehunder er navnet på arter i slekten Pteropus i familien fruktflaggermus, se fruktflaggermus.