bantuspråk

Bantuspråk, språkgruppe som omfatter ca. 150 afrikanske språk. Bantuspråkene hører til den såkalte niger-kongofamilien og snakkes av anslagsvis 160 mill. mennesker. Til de viktigste bantuspråkene hører swahili, lingala, kongo, luba, rwanda, rundi, ganda, kikuyu, bemba, shona, nyanja, tswana, xhosa og zulu.

Faktaboks

Uttale
bˈantuspråk

Utbredelse

Bantuspråkene omfatter de aller fleste afrikanske språkene som tales fra ca. 0 °–5 ° nordlig bredde og sør til Kapp Gode Håp, dvs. fra landene Kamerun, Uganda, Kenya og sørover. Selv om språkene er utbredt over et stort geografisk område, utgjør de en meget homogen gruppe.

Språklige særtrekk

Grammatisk sett skiller bantuspråkene seg lite fra hverandre. Mange ord i de ulike språkene er avledet av samme ordstamme, men uttalen og ordforrådet er så forskjellig at selv folkegrupper som bor nær hverandre, ofte har vanskelig for å forstå hverandre. Bantuspråkene utmerker seg ved utstrakt bruk av prefikser og suffikser, som gir hele språkgruppen dens særpreg. Ordet bantu, som betyr mennesker, består av flertallsprefikset ba- og stammen -ntu, mens entallsformen er satt sammen av prefikset mu- og stammen -ntu, altså muntu, menneske. Formen varierer i de ulike språkene. Tilsvarende i zulu er således umunt'u entall og abant'u flertall, i swahili henholdsvis mtu entall og watu flertall. For øvrig opptrer stammen -ntu sammen med andre prefikser i andre betydninger, f.eks. chi-ntu, ting. Ved hjelp av prefiksene inndeles substantivene i en rekke klasser.

I mange bantuspråk finnes et vel utviklet ordtonesystem, hvor to eller flere ord som fonetisk kan synes identiske, skjelnes kun ved tonefallet; et unntak er swahili, som er det mest utbredte av bantuspråkene og tjener som et lingua franca over det meste av Øst-Afrika. I enkelte av bantuspråkene i det sørlige Afrika forekommer fonetisk særpregede «klikkelyder», under påvirkning av san og khoi-khoi. Bantuspråkene trengte mange steder ut urbefolkningens språk da bantuene spredte seg sørover på kontinentet for flere hundre år siden.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg