Gulating lagmannsrett er en domstol som er en av Norges seks lagmannsretter. Domstolen har sete i Bergen. Området hvor domstolen har domsmyndighet, omfatter Rogaland fylke og Vestland fylke og kalles Gulating lagdømme. Gulating lagmannsrett har navn etter Gulating, som var et av middelalderens lagting.

Gulating lagmannsretts plass i rettssystemet

De alminnelige domstolene i Norge er delt i tre nivåer: tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett. Avgjørelser på ett nivå kan ankes til neste nivå. I tillegg finnes særdomstoler, som jordskifterettene og Arbeidsretten. Trygderetten er et domstolslignende forvaltningsorgan.

Gulating lagmannsrett er ankeinstans for tingrettene i lagdømmet, både i sivile saker og straffesaker. Gulating lagmannsrett er også ankeinstans for jordskifterettene i området. I tillegg er lagmannsretten førsteinstans for rettslig overprøving av avgjørelser fra Trygderetten. Dessuten behandler lagmannsretten overskjønn.

Gulating lagmannsrett har (våren 2021) 33 faste dommere, hvorav en jordskiftelagdommer. Lagmannsretten har dessuten knyttet til seg et antall ekstraordinære lagdommere. Disse er dommere som er gått av med pensjon, men som kan gjøre tjeneste til de fyller 73 år. Førstelagmann er Magni Elsheim.

To lagsogn

Etter ikrafttredelsen av domstolsreformen 26. april 2021 omfatter Gulating lagdømme to lagsogn (rettskretser) som hver har to tingretter:

Lagsognet Rogaland omfatter Haugaland og Sunnhordland tingrett og Sør-Rogaland tingrett.

Lagsognet Vestland omfatter Hordaland tingrett og Sogn og Fjordane tingrett.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg