Gaupnefjorden er en arm av Lustrafjorden i Luster kommune, Sogn og Fjordane. Fjorden strekker seg fire kilometer i nordvestlig retning inn mot utløpet av Jostedalselva. Brislingfiske.