Liabreen, bre i Luster kommune, Sogn og Fjordane. Liabreen ligger mellom Fortundalen og Sognefjellet. Breen har minket sterkt og er nå delt i flere atskilte partier. Det høyeste punktet i breområdet er den nå isfrie Liabreen-kulen på 1910 moh.