Modvo, arkeologisk funnsted fra 300-500-tallet i Luster. Modvo er en gard som ble gravet frem i 1960-62. I tuftene er det funnet en romersk mynt med keiser Marcus Aurelius' segl og rester etter glassbeger og glassperler.