Luster

Luster er ein kommune i Vestland fylke. Kommunen ligg rundt Sognefjorden si inste, nordgåande og vel 40 kilometer lange arm Lustrafjorden.Luster omfattar fjellområda opp til ryggen av Jostedalsbreen i vest, til fylkesgrensa mot Innlandet i Breheimen i nord og ein del av Vest-Jotunheimen i aust. I Luster ligg Fannaråki og den nordlege delen av Hurrungane.I 1963 vart kommunen slått saman med Hafslo og Jostedal, og etter denne samanslåinga vart Luster den største kommunen i fylket.. Hele artikkelen