Luster

Luster er en kommune i Vestland fylke. Kommunen ligger omkring Sognefjordens innerste, nordgående og vel 40 kilometer lange arm Lustrafjorden. Luster omfatter fjellområdene opp til ryggen av Jostedalsbreen i vest, til fylkesgrensen mot Innlandet i Breheimen i nord og en del av Vest-Jotunheimen i øst. I Luster ligger Fannaråki og nordlige del av Hurrungane. Hele artikkelen