Luster

Luster er en kommune i Sogn og Fjordane fylke. Kommunen ligger omkring Sognefjordens innerste nordgående, vel 40 km lange arm Lustrafjorden.Luster omfatter fjellområdene opp til ryggen av Jostedalsbreen i vest, til fylkesgrensen mot Oppland i Breheimen i nord og en del av Vest-Jotunheimen i øst. I Luster ligger Fannaråki og nordlige del av Hurrungane. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Svein Askheim

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 68 artikler: