Matematisk analyse, også kalt kalkulus, er et av hovedområdene i matematikken. Her handler det ofte om å bruke integraler og differensialer til å regne med og analysere størrelser som endrer seg og beveger seg. Begrepet uendelig er sentralt i den matematiske analysen, for eksempel når det gjelder uendelige rekker eller uendelig små (infinitesimale) endringer. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel