Funksjonalanalyse

Funksjonalanalyse er et område av matematikken som først og fremst omhandler såkalte lineære og normerte rom og funksjonaler definert over slike rom. Blant de viktigste typer av rom i funksjonalanalysen er såkalte hilbertrom og banachrom, samt en rekke forskjellige typer av mer konkrete funksjonsrom.Funksjonsanalysen ble grunnlagt i begynnelsen av 1900-tallet og er fortsatt en aktiv del av matematikken.. Hele artikkelen