Funksjonalanalyse er et område av matematikken som først og fremst omhandler såkalte lineære og normerte rom og funksjonaler definert over slike rom. Noen av de viktigste typene rom i funksjonalanalysen er såkalte hilbertrom og banachrom, samt en rekke forskjellige typer av mer konkrete funksjonsrom. Funksjonalanalysen ble grunnlagt på begynnelsen av 1900-tallet og er fortsatt en aktiv del av matematikken. Hele artikkelen