Det tallet som har et gitt tall til logaritme, kaller man det gitte tallets antilogaritme. Betegnelsen brukes vesentlig i forbindelse med regning med logaritmetabeller, idet antilogaritme ellers er det samme som eksponentialfunksjonen.