Hel rasjonal funksjon er i matematikken det samme som et polynom.