Automorfe funksjoner, matematiske funksjoner som er uforandret når den variable underkastes visse lineære transformasjoner. Et særtilfelle er de såkalte modulfunksjoner, som forekommer i teorien for elliptiske funksjoner.