Å gjenta en funksjon eller beregning. En funksjon f(x) har de itererte funksjonene f(f(x)), f(f(f(x))) osv.; i hver gjentagelse brukes resultatet fra forrige iterasjon som argument i funksjonen.