Ekstremal, ekstrem verdi, fellesnavn for en funksjons maksimale og minimale verdier (se maksimum). Et ekstremalpunkt er et punkt hvor en funksjon har en slik ekstrem verdi.