Eksponentialligning er en ligning der en eller flere ukjente opptrer som eksponenter.