Substitusjon, innsetting av et matematisk uttrykk eller av tallverdier i en formel. Substitusjon brukes også i samme betydning som permutasjon.