Dobbeltrot, to sammenfallende løsninger. Ligningen f(x) = 0 sies å ha en dobbeltrot hvis roten x = d også tilfredsstiller ligningen f ʹ(x) = 0, hvor f ʹ(x) er den deriverte funksjon. Ved en algebraisk ligning er den nødvendige og tilstrekkelige betingelse for en dobbeltrot eller multippel rot at diskriminanten er lik null.