Derivere er i matematikken det å finne den deriverte av en funksjon, se differensialregning.