matematisk programmering

Artikkelstart

Matematisk programmering, eller optim(alis)ering, matematisk metode for bestemmelse av de optimale verdier for et sett variable x1, x2, ..., xn. De optimale verdiene er det sett verdier som gir en gitt målfunksjon (også kalt objekt-eller preferansefunksjon) den høyeste (eventuelt laveste) oppnåelige verdi. Målfunksjonen kan avhenge av noen eller alle de variable. Ofte vil de variable være underkastet særlige betingelser, som at de skal oppfylle gitte ligninger og ulikheter eller at noen eller alle skal være heltallige; vi snakker da om en optimal verdi for målfunksjonen gitt disse betingelsene (begrensningene). Løsningsmetoden avhenger av målfunksjonens og betingelsenes form.

Dersom alle funksjonene er lineære og det ikke kreves heltallsløsning, kalles teknikken lineær programmering; den mest kjente metoden er her den såkalte simpleks-metoden, utviklet av amerikaneren George Dantzig (1914–2005) i 1947. Ved dynamisk programmering brukes en flertrinns avgjørelsesmetode.

Særlig lineær, men også andre arter matematisk programmering brukes i praksis for eksempel i oljeindustrien, ved utarbeiding av timeplaner i skolen og ved makroøkonomisk planlegging. Matematisk programmering kan omfatte tusener av variable og betingelser, slik at datamaskiner må brukes for regnearbeidet, men betegnelsen programmering henspiller ikke på datamaskinprogrammeringen; ordet ble tidligere brukt i den amerikanske hæren med betydningen «logistikk».

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg