Fraksjon er i matematikken det samme som en brøkdel.