Sekundpendel, pendel hvor den halve svingetiden er 1 sekund. For en matematisk pendel tilsvarer dette en pendellengde P = g2 (g er tyngdens akselerasjon), meget nær 1 m.