Stråle, rett linje som føres ut fra et punkt, begynnelsespunktet. En vinkel dannes av to stråler med samme begynnelsespunkt.