Eksponentiell er noe som stiger eller avtar like steilt som en eksponentialfunksjon.