Potensialteori, studiet av potensialfunksjoner, det vil si harmoniske funksjoner.