Derivert funksjon er en matematisk funksjon som har blitt derivert, se differensialregning.