En funksjon av en kompleks variabel sies å være holomorf (eller analytisk) i et område hvis den er deriverbar i ethvert punkt i området.