Rasjonal funksjon, funksjon som fremkommer som en kvotient av to polynomer. En hel rasjonal funksjon er det samme som et polynom.