Operator, vanlig brukt navn på unær matematisk operasjon, det vil si regel for å omforme funksjoner.