Abelske integraler, integraler av algebraiske funksjoner. Ved inversjon av abelske integraler defineres de såkalte abelske funksjoner. De enkleste eksemplene er de trigonometriske og de elliptiske funksjonene. Navnet er etter Niels Henrik Abel.