fjellrev

Fjellrev, rovdyrart i hundefamilien.

Fjellreven er noe mindre enn rødreven. Kroppslengden er 50–65 cm, lengden på halen ca. 30 cm og skulderhøyden ca. 30 cm. I vinterpels er halen svært tykk og buskete. Vekten er varierende, vanligvis 3–4 kg, maksimalt 8 kg. Sammenlignet med rødreven har fjellreven korte, avrundede ører, kortere snute og brattere panne. Fjellreven blir mindre mot nord, slik at den er minst på arktiske øyer.

Den forekommer i to fargevarianter, hvitrev og blårev. Hvitreven har fått sitt navn etter vinterpelsen, som er helt hvit. I sommerpels har den brunt hode, brun rygg og brune bein, mens buken er gråhvit. Blårevens sommerpels er ensfarget brun, kanskje med noen hvite flekker. Vinterpelsen er mer grå, den kan variere fra temmelig lys til svært mørk. Om våren, i mai-juni, blir blårevens vinterpels ofte sterkt bleket av solen, og kan til slutt se helt hvit ut før den rekker å skifte til sommerdrakt. Vinterpelsen hos begge fargevarianter er ekstremt lang og tett, slik at fjellreven tåler mange kuldegrader. Hvitreven er de fleste steder mye vanligere enn blårev.

Fjellreven graver hi med mange ganger og hull, helst i sandrygger (morener og eskere). Et hi kan ha 50-100 innganger, og blir brukt i generasjon etter generasjon. De største hiene kan ha vært i bruk i flere tusen år, og gjødsel fra lort, urin og bytterester gjør at vegetasjonen på hiet blir frodigere enn i omgivelsene. Selv hi som ikke har vært brukt på mange tiår kan gjenkjennes som fjellrevhi. Fjellreven kan også bruke fjellsprekker, ur og store steiner til hi.  Valpene fødes i mai-juni. I våre fjell er den svært avhengig av et godt lemenår for å få unger. I gode år kan den få mer enn 10 valper og over 20 er registrert, og de fleste eller alle kan overleve i det minste til de forlater hiet ca. 3 mnd. gamle. Da kan 80-90 % av føden bestå av lemen. I dårlige lemenår fødes ingen eller svært få valper.

Fjellrev lever i tundraområder på den nordlige halvkule, nord for tregrensa. I Fennoskandia (Norge, Sverige og Finland) lever den i høyfjellet, over tregrensa. Her var den mye mer tallrik fram til rundt 1900, men høye skinnpriser og hard jakt førte nesten til utryddelse av bestanden før fredingen i de tre landene rundt 1930. Den klarte likevel å overleve i Norge og fantes spredt og fåtallig fra Hardangervidda til Finnmark.

Fjellreven lever også på Svalbard, der bestanden er bærekraftig. På Svalbard finnes verken lemen eller rødrev. Her finner fjellreven en stor del av føden i fuglefjell. På vinteren må den klare seg med døde dyr eller mat den hamstra (lagret ved å grave ned i bakken) om sommeren. Det kan være stor dødelighet, særlig blant valpene. Hiene er gjerne i ur eller fjellsprekker, enkelte også i sandmorene. Kullstørrelsen er mye mindre, bare halvparten av den i Norge. På Svalbard kalles fjellreven gjerne for polarrev.

I Norge ble fjellreven fredet i 1930, og selv om tiltakene virker er arten fremdeles kritisk truet. De to viktigste årsakene er antakelig at de store toppårene i lemenbestanden uteblir, og økt konkurranse fra rødrev fordi dens bestand i fjellet har økt. Klimaendringer kan bidra til begge deler. Mildværsperioder om vinteren kan gjøre at snøen begynner å tine, mens påfølgende kulde gjør at vannet fryser og danner et islag. Dette gjør antakelig livet vanskelig for lemenet.

Det siste tiåret er det gjort tre tiltak for å bedre bestanden:

  1. oppdrett i fangenskap og utsetting
  2. støttefóring av fjellrev i sine leveområder
  3. jakt på rødrev for å redusere dens bestand

Alle tiltakene ser ut til å virke, men fjellreven kan være avhengig av støttefóring også i framtida. Den formerer seg nesten bare i store smågnagerår, og siden det nå går mye lenger tid mellom hver stor topp i lemenbestanden går det for lang tid mellom hvert gode år for fjellreven. Det er nok få dyr som blir mer enn fem år gamle.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.