Hi, bolig eller tilholdssted som blir laget for vinteren av dyr som ligger i dvale eller vintersøvn (bjørn, grevling o.a.). Uttrykket blir også brukt om boligen til de fleste ville pattedyr, f.eks. revehi, ulvehi. Brukes normalt ikke om tilholdssteder i trær.