Fjære kan bety fallende vann, lavvann eller den delen av stranden som faller tørr ved lavvann. Se også tidevann.