Smågnagerår, år da bestanden av smågnagere er meget stor, se smågnagersvingninger.