Rønningen i Bærum, gård i Bærum som ble utskilt fra Horni gård og oppdyrket etter 1850.