Klekkeri, anlegg for kunstig klekking av fiskerogn.