Krokskogen

Fra 1. utgave av Aschehougs leksikon (1906–13).

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Krokskogen, skogstrekning i Oslomarka mellom Tyrifjorden i vest og Langlielva, Sørkedalselvas østre tilløp i øst, sjøen Øyangen i nord og Heggelielva, Sørkedalselvas vestre tilløp og E 16 over Sollihøgda i sør, i kommunene Ringerike og Hole i Buskerud, i Bærum i Akershus og i Oslo; ca. 300 km2. Da vannskillet ligger nær brattkanten mot vest, renner det meste av vannet til Sørkedalen i øst og Lommedalen i sørøst. Berggrunnen i vestre del består av permiske lavadekker (rombeporfyr) som danner brattkanter mot de løsere lagene under. Tre av Oslomarkas høyeste topper: Oppkuven (704 moh.), Ringkollen (702 m) og Gyrihaugen (682 m) ligger her. I vest mange private sportshytter. Midt på Krokskogen ligger Løvlia, som eies av Foreningen til Ski-Idrettens Fremme.

Den gamle Ringeriksveien, som nå mest brukes til tømmertransport på vinterføre og som turistvei, går over Krokskogen fra Lommedalen i Bærum (Bærums Verk) til Sundvollen ved Tyrifjorden. Den ender i Krokkleiva ned gjennom et skar i bergveggen. Den gamle riksveien over Krokskogen var en viktig etappe av den bergenske kongevei som ble åpnet i 1805. Selve Krokkleiva er fredet.

Navnet. Første ledd av krok, enten etter Kroksund mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden, jf. Krokkleiva, eller krok brukt om avsides beliggenhet.

Litteratur

  • Grimstad, Sverre: Krokskogen på kryss og tvers, 2005, isbn 82-7981-039-0
  • Holtvedt, Reidar: Historier fra Krokskauen, 2. utg., 1985, isbn 82-05-16373-1
  • Holtvedt, Reidar m.fl.: Krokskogen, 1977, isbn 82-05-10510-3, Finn boken
  • Schjander, Fredrik: Streiftog på Krokskogen med Fredrik Schjander d.e., [2005], isbn 82-92596-06-2

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg