Krokskogen

Fra 1. utgave av Aschehougs leksikon (1906–13).

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Krokskogen er en skogstrekning i Oslomarka i kommunene Ringerike, Hole, Bærum og Oslo. Skogen har et areal på 300 kvadratkilometer.

Krokskogen grenser til Tyrifjorden i vest og Langlielva, som er Sørkedalselvas østre tilløp i øst. Sjøen Øyangen danner grensen i nord og Heggelielva, som er Sørkedalselvas vestre tilløp og E16 over Sollihøgda danner grensen i sør.

Da Krokskogen har et vannskille nær brattkanten mot vest, renner det meste av vannet til Sørkedalen i øst og Lommedalen i sørøst. Berggrunnen i vestre del består av permiske lavadekker (rombeporfyr) som danner brattkanter mot de løsere lagene under. Tre av Oslomarkas høyeste topper: Oppkuven (704 meter over havet), Ringkollen (702 meter over havet) og Gyrihaugen (682 meter over havet) ligger her.

Krokskogen er et friluftsområde og i vest finnes mange private sportshytter. Midt på Krokskogen ligger Løvlia, som eies av Foreningen til Ski-Idrettens Fremme.

Den gamle Ringeriksveien, som nå mest brukes til tømmertransport på vinterføre og som turistvei, går over Krokskogen fra Lommedalen i Bærum (Bærums Verk) til Sundvollen ved Tyrifjorden. Veien ender i Krokkleiva ned gjennom et skar i bergveggen. Den gamle riksveien over Krokskogen var en viktig etappe av den bergenske kongevei som ble åpnet i 1805. Selve Krokkleiva er fredet.

Navn

Første ledd av navnet kommer av krok, enten etter Kroksund mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden, jamfør Krokkleiva, eller krok brukt om avsides beliggenhet.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Grimstad, Sverre (2005): Krokskogen på kryss og tvers.
  • Holtvedt, Reidar (1985): Historier fra Krokskauen, 2. utgave.
  • Holtvedt, Reidar m.fl. (1977): Krokskogen.
  • Schjander, Fredrik (2005): Streiftog på Krokskogen med Fredrik Schjander d.e.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg