Sandviksvassdraget i Bærum er det største og viktigste lakse- og sjøørretvassdraget i Oslo og Akershus som renner ut i Oslofjorden. Sandviksvassdraget tilhører Oslomarkavassdragene som ligger i Oslofeltet.

Vassdraget dekker omtrent kommunens areal og strekker seg i nord også inn i kommunene Hole og Ringerike. Om lag halvparten av nedbørsfeltet på 200 kvadratkilometer ligger utenfor Bærum kommune, men alle elvene Sandvikselva, Isielva, Lomma og Øverlandselva renner i Bærum.

Sandvikselva

Laks og sjøørret går opp i Sandvikselva. Elva kultiveres av Vestre Bærum Sportsfiskere som også drifter Hamang klekkeri. Smolt settes ut i vassdraget hvert år.

Sandvikselva har tidligere vært sterkt forurenset nedenfor Vøyenenga, men kommunen har iverksatt miljøtiltak. Avrenning fra landbruk og vei utgjør det meste av forurensningen, i tillegg til lekkasje fra kloakk. Den 19. september 2005 lekket 1000 liter ammoniakk ut i Sandvikselva.

Tilførselsbekker som ble lagt i rør på 1970-tallet blir gjenåpnet og kultivert, slik som Dælibekken.

Flom

Sandviksvassdraget har relativt rette elveløp og varierende vannføring, og vassdraget er ofte utsatt for flom. Spesielt utsatt er Vøyenenga og strekningen nedenfor. Leirskred har forekommet ved Bjørnegårdsvingen.

 • 1638: Dammer og driftsbygninger på Bærums Verk jernverk ble ødelagt.
 • August 1951: Vannet fra Lomma sto 50 cm over gulvet på Værtshuset Bærums Verk.
 • September 1965
 • Oktober 1987: Hundreårsflom. Sandvikselva gikk over Tangen bro, som senere er hevet med en meter. Den 16. oktober 1987 gikk det 145 m³ per sekund med vann forbi Bjørnegårdsvingen. Stormflo i Oslofjorden oversvømte Kadettangen.
 • Oktober 1997: Middelflom
 • Oktober 2000: Tiårsflom
 • Oktober 2001: Femtenårsflom
 • Mai 2002: Tiårsflom
 • Mars 2007: Tiårsflom
 • Mars 2008: Tiårsflom

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

 • Biofokus: Naturverdier langs Sandviksvassdraget. 2008.
 • Norsk institutt for vannforskning (NIVA): Sandviksvassdraget – kartlegging og tiltak. 2008.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg