Sandviksvassdraget

Sandviksvassdraget, i Bærum er det største og viktigste lakse- og sjøørretvassdraget i Oslo og Akershus som renner ut i Oslofjorden.

Vassdraget dekker omtrent kommunens areal og strekker seg i nord også inn i kommunene Hole og Ringerike. Omlag halvparten av nedbørsfeltet på 200 km2 ligger utenfor Bærum kommune, men alle elvene Sandvikselva, Isielva, Lomma og Øverlandselva renner i Bærum.

Sandviksvassdraget tilhører Oslomarkavassdragene som ligger i Oslofeltet.

Sportsfiske

Laks og sjøørret går opp i Sandvikselva. Elva kultiveres av Vestre Bærum Sportsfiskere som også drifter Hamang klekkeri.

Flom

Sandviksvassdraget har relativt rette elveløp og varierende vannføring, og vassdraget er ofte utsatt for flom. Spesielt utsatt er Vøyenenga og strekningen nedenfor. Leirskred har forekommet ved Bjørnegårdsvingen.

 • 1638 - dammer og driftsbygninger på Bærums Verk jernverk ble ødelagt.
 • August 1951 - Vannet fra Lomma sto 50 cm over gulvet på Værtshuset Bærums Verk.
 • September 1965
 • Oktober 1987 100-års flom. Sandvikselva gikk over Tangen bro, som senere er hevet med en meter. Den 16. oktober 1987 gikk det 145 m3 per sekund med vann forbi Bjørnegårdsvingen. Stormflo i Oslofjorden oversvømte Kadettangen.
 • Oktober 1997 Middelflom
 • Oktober 2000 10-års flom
 • Oktober 2001 15-års flom
 • Mai 2002 10-års flom
 • Mars 2007 10-års flom
 • Mars 2008 10-års flom

Forurensning

Sandvikselva er sterkt forurenset nedenfor Vøyenenga. Avrenning fra landbruk og vei utgjør mest i tillegg til lekkasje fra kloakk. Den 19. september 2005 slapp 1000 liter ammoniakk ut i Sandvikselva.

Litteratur

 • Biofokus: Naturverdier langs Sandviksvassdraget. 2008.
 • Norsk institutt for vannforskning (NIVA): Sandviksvassdraget – kartlegging og tiltak. 2008.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg